ཀྲུང་གོའི་བོད་ལྗོངས་དྲ་བ།>སློབ་གསོ།

​ དབྱར་ཁའི་གུང་གསེང་སྤྲོ་བས་རོལ། བདེ་འཇགས་བློ་ལ་བརྟན་པོར་བཅངས།

2019-07-08 ཚེ་རིང་ཆོས་སྒྲོན་གྱིས་བསྒྲིགས།

འདི་ནི་ཟླ་7ཚེས་4ཉིན་ཧྲན་ཏུང་ཞིང་ཆེན་ཙའོ་ཀྲོང་གྲོང་ཁྱེར་ཐེའར་ཀྲོང་ཆུས་འགྲིམ་འགྲུལ་ཉེན་རྟོག་རུ་ཆེན་གྱི་མི་དམངས་ཉེན་རྟོག་པས་ཚོད་ལྟའི་སློབ་ཆུང་གི་སློབ་མར་འགྲིམ་འགྲུལ་ཤེས་བྱ་གསལ་འགྲེལ་བྱེད་བཞིན་པ།
        དབྱར་ཁའི་གུང་གསེང་སླེབས་ལ་ཉེ་བའི་སྐབས་སུ་ས་གནས་ཁག་གི་སློབ་གྲྭས་གཅིག་རྗེས་གཉིས་མཐུད་ངང་སློབ་མ་སྒྲིག་འཛུགས་བྱས་ནས་དབྱར་ཁའི་གུང་གསེང་རིང་གི་བདེ་འཇགས་སློབ་གསོའི་བརྗོད་དོན་གཙོ་བོའི་བྱེད་སྒོ་སྤེལ་ནས་སློབ་མ་ཚོར་བདེ་འཇགས་དང་སྤྲོ་སྣང་ལྡན་པའི་གུང་གསེང་ཞིག་གཏོང་རྒྱུ་ཡོང་བ་བྱས་ཤིང་། 
འབྲེལ་ཡོད་རྩོམ་ཡིག