ཀྲུང་གོའི་བོད་ལྗོངས་དྲ་བ།>སློབ་གསོ།

ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་གསུང་བཤད་ཁྲོད་བྱུང་བའི་རྒྱའི་སྙན་ཚིག་བོད་འགྱུར་མ།

2019-08-28 སྣང་མཛོད་ཀྱིས་བསྒྲིགས།


 

འབྲེལ་ཡོད་རྩོམ་ཡིག