ཀྲུང་གོའི་བོད་ལྗོངས་དྲ་བ།>དབུ་ལྷེ།

བོད་ལྗོངས་ལྷོ་ཁས་ནས་བརྔ་བསྡུ་བྱེད་འགོ་བརྩམས།

2019-09-02 ལྷ་སྒྲོན་མཚོ་ཡིས་བསྒྱུར།
ཞིང་བ་ཚོས་ནས་བརྔ་བསྡུ་བྱེད་བཞིན་པའི་ཚུལ།
ཞིང་བ་ཚོས་ནས་བརྔ་བསྡུ་བྱེད་བཞིན་པའི་ཚུལ།
ཞིང་བ་ཞིག་གིས་ནས་བརྔ་བསྡུ་བྱེད་བཞིན་པའི་ཚུལ།
              ཀྲུང་གོ་བོད་ཀྱི་དྲ་བའི་འཕྲིན།   ཉེ་ཆར་བོད་ལྗོངས་ལྷོ་ཁ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་སྟོན་བསྡུའི་ལས་འགོ་བརྩམས་ནས་ཞིང་བ་ཚོས་ཞིང་ལས་ལ་དམ་འཛིན་གྱིས་ནས་བརྔ་བསྡུ་བྱེད་པའི་ལས་ལ་བྲེལ་བཞིན་ཡོད།
རྩོམ་སྒྲིག་པ། སངས་སྐྱབས།
འབྲེལ་ཡོད་རྩོམ་ཡིག