ཀྲུང་གོའི་བོད་ལྗོངས་དྲ་བ།>རིག་གནས།

སྲོལ་རྒྱུན་ལུས་རྩལ་འགྲན་ཚོགས་འགོ་ཚུགས་མཛད་སྒོའི་པར་རིས་བདམས་བཀོད།

2018-09-04 རྡོ་རྗེས་བསྒྲིགས།
 

         སྤྱི་ཟླ9པའི་ཚེས3ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོར། སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གིས་ཆོག་མཆན་གནང་ཞིང་། སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་མི་རིགས་དོན་གཅོད་ཨུ་ལྷན་དང་སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་ལུས་རྩལ་ཅུས་ཀྱིས་གཙོ་འགན་བཞེས་ཤིང་། དཀར་མཛེས་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གིས་སྒྲུབ་འགན་ཁུར་བའི་སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་ལུས་རྩལ་འགྲན་ཚོགས་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པ་དེ་གྲོང་ཁྱེར་དར་མདོའི་གཡག་རྭ་ལྟག་སྒོའི་ལུས་རྩལ་ཐང་དུ་འཚོག་འགོ་ཚུགས་པ་རེད། 
འབྲེལ་ཡོད་རྩོམ་ཡིག