W020191114334443357024.jpg

ཡུན་ནན་བདེ་ཆེན་གྱི་མཛེས་ལྗོངས་ལྟ་ན་སྡུག་པ།

2019-11-15

1

མཚོ་སྔོན་པོའམ་མཚོ་ཆེན་ཁྲི་ཤོར་རྒྱལ་མོ།

2019-11-15

ཁ་བ་བབས་རྗེས་ཀྱི་གཟི་ཚ་སྡེ་དགུ

ཁ་བའི་རྗེས་ཀྱི་གཟི་ཚ་སྡེ་དགུ་ནི་ལྷ་ཡི་ཞིང་ཁམས་དང་འདྲ།

2019-11-12

ཟླ་11ཚེས་9ཉིན་མཚོ་སྔོན་རྨ་ཆེན་རྫོང་ཁོངས་སུ་རྒྱུ་བའི་གནའ་བ།

གནས་རི་དང་བླ་མཚོའི་བར་ནས་ས་མཐོའི་རི་དྭགས་འཚོལ་བ།

2019-11-12

1

གཟི་ཚ་སྡེ་དགུའི་སྟོན་ཉམས།

2019-11-12

1

གཟི་ཚ་སྡེ་དགུའི་ཡིད་འོང་སྟོན་ཉམས།

2019-10-29

ཟླ་10ཚེས་22ཉིན་པར་ལེན་བྱས་པའི་མེ་ཏོག་གི་ཡུལ་ལྗོངས། ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་སུན་ཧྥེའེ་ཡིས་པར་བླངས།

བོད་ཀྱི“སྦས་ཡུལ་པད་མ་ལུང་”དུ་གྲགས་པའི་མེ་ཏོག་ཏུ་བསྐྱོད་པ།

2019-10-28

འདི་ནི་ཟླ་10ཚེས་21ཉིན་པར་བླངས་པའི་འབུར་ལུག་སྒང་འཁྱགས་རོམ་གྱི་ཡུལ་ལྗོངས་ཡིན། ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་མཆོག་རྒོད་ཀྱིས་པར་བླངས།

འབུར་ལུག་སྒང་འཁྱགས་རོམ།

2019-10-28

མང་པོ་རྗེས་ན་ཡོད།