ཀྲུང་གོའི་བོད་ལྗོངས་དྲ་བ།>གསར་འགྱུར།

ལྷག་བསམ་ཟོལ་མེད་ངང་སྤེལ་རེས་བྱེད་པའི་བོད་ལྗོངས་ཁ་བཏགས་དཀར་པོ་ལོང་བའི་རོལ་དབྱངས་ཚོགས་པ།

2016-07-01
ཀ +

        ཟླ་6ཚེས་23ཉིན་བོད་ལྗོངས་ཁ་བཏགས་དཀར་པོ་ལོང་བའི་རོལ་དབྱངས་ཚོགས་པས་བོད་ལྗོངས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་པོའི་སྒྱུ་རྩལ་སློབ་གླིང་གི་དགེ་སློབ་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་སྤེལ་རེས་འཁྲབ་སྟོན་བྱས་པ་རེད། བོད་ལྗོངས་ཁ་བཏགས་དཀར་པོ་ལོང་བའི་རོལ་དབྱངས་ཚོགས་པར་ཚོགས་མི་15ཡོད་ཅིང་། ཁོང་ཚོ་ནི་གཞིས་ཀ་རྩེ་དང་། ལྷ་ས། ཆབ་མདོ། ལྷོ་ཁ་སོགས་ནས་ཡོང་བ་ཡིན་ཞིང་། ཁོང་ཚོའི་ནང་ལོ་ན་ཆེ་ཤོས་ལོ་27ཡིན་པ་དང་། ཆུང་ཤོས་ལོ་21ཙམ་ཡིན། ཁོང་ཚོས་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་རོལ་དབྱངས་དང་བྲོ་གར་སློབ་སྦྱོང་དང་རྒྱུན་འཛིན་བྱ་རྒྱུ་གཙོ་བོར་འཛིན་གྱི་ཡོད་པ་རེད།

འབྲེལ་ཡོད་རྩོམ་ཡིག